Subcategories

Czołgi Wojska Polskiego 1919-1939

Posted By: sawk2x
Czołgi Wojska Polskiego 1919-1939

Czołgi Wojska Polskiego 1919-1939
Wydawnictwo Militaria | 2012 | ISBN-10: 8372199051 | ISBN-13: 978 8372199058 | Polish | 218 Pages | PDF | 101,1 MB

Niniejsze opracowanie omawia czołgi używane w jednostkach pancernych wojska Polskiego w okresie od 1919 roku do 1939 roku. Autor celowo zrezygnował z układu chronologicznego, na rzecz układu tematycznego, bowiem historia czołgów w II Rzeczypospolitej była pisana przez poszczególne typy wozów bojowych, a nie jednostki pancerne.