Subcategories

Tandem: Niveau 1, méthode de français + cahier d'exercices

Posted By: TimMa
Tandem: Niveau 1, méthode de français + cahier d'exercices

Tandem: Niveau 1, méthode de français + cahier d'exercices
Publisher: Didier | 2003 | ISBN: 2278055062/2278055070 | Polish/French | PDF | 160 pages | 17.2 Mb

Zeszyt ćwiczeń zawiera dodatkowo słowniczek, tabele z odmianami czasowników oraz zarys gramatyki. Seria kładzie duży nacisk na rozwój technik komunikowania się, oferuje możliwość poznania języka potocznego, którym posługują się młodzi Francuzi. Zawiera treści interkulturowe i zagadnienia motywujące młodzież do nauki języka. Uwzględnia rozwój wszystkich sprawności językowych, zarówno ustnych, jak i pisemnych. Bazuje na dokumentach opracowanych przez Radę Europy, dotyczących uczenia się, nauczania i oceniania znajomości języków obcych.

Tandem, une méthode de français pour jeunes adolescents : - adaptée à la classe - chaque page correspond à une séance pédagogique complète et cohérente de 45 minutes. Un niveau représente environ 60 à 70 heures d´apprentissage. - interculturelle et motivante - les activités mettent en scène des situations dans lesquelles les adolescents se reconnaîtront et un reportage illustre des moments de la vie d´une adolescente française de leur âge. - aux compétences équilibrées - des activités variées.

Tandem: Niveau 1, méthode de français + cahier d'exercices