Subcategories

Werner, F., "Modernerhebräischer Mindestwortschatz"

Posted By: TimMa
Werner, F., "Modernerhebräischer Mindestwortschatz"

Werner, F., "Modernerhebräischer Mindestwortschatz"
Publisher: Hueber | 1983 | ISBN: 3190051032 | German/Hebrew | PDF | 240 pages | 20.64 Mb

In de volgorde van het Hebreeuwse alfabet biedt dit boek de 1100 meest voorkomende woorden van het Hebreeuws alsmede de daarop volgende 400. Zij worden typografisch van elkaar onderscheiden. Deze 1100 woorden worden ook nog eens in een of meer voorbeeldzinnetjes gebruikt. Bovendien worden problematische vormen (onregelmatig meervoud, afwijkende smichoet, vormen met pronominale suffixen, onregelmatige verbuiging of vervoeging enz.) aangegeven. Ook eventuele synoniemen en antoniemen (woorden met de tegenovergestelde betekenis) ontbreken niet. Het boek sluit af met een reeks aanhangsels, waaronder de telwoorden, de maateenheden, de verschillende kalenders en feestdagen, de continenten en de landen met de erbij behorende bijvoeglijke naamwoorden en de namen van hun bewoners en gebruikelijke Hebreeuwse afkortingen.

Doelgroep - Voor iedereen die Hebreeuws leert.

Een buitengewoon handig boekje. Het verdient een vaste plaats op het bureau naast het woordenboek en de grammatica.

Source language: German
Target language: Hebrew

Werner, F., "Modernerhebräischer Mindestwortschatz"