Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn - Tháng mười hai 14, 2017

Posted By: Pulitzer
Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn - Tháng mười hai 14, 2017

Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn - Tháng mười hai 14, 2017
Vietnamese | 75 pages | True PDF | 18.2 MB


Việt Nam có thể phối hợp song phương và đa phương với các quốc gia khác thực hiện các dự án chống chuyển lợi nhuận và làm xói mòn cơ sở thuế mà OECD và các nước thuộc nhóm G20 đang thực hiện, có sự tham gia của những nước trong khu vực như Singapore, theo bài viết “Xử lý tình trạng “né” thuế của các công ty đa quốc gia” của tác giả Phan Minh Ngọc trên TBKTSG số 50, ngày 14-12-2017.

More issues archive