Sufi - Ney & Gitar -

Posted By: alturkkaan
Sufi - Ney & Gitar -

Sufi - Ney & Gitar -"Doğaç"
MP3 | 95.7+10 Mb| 256 Kbps| HQ Album Covers


Turkish Ney
The ney (also nai, nye, nay) is an end-blown flute that figures prominently in Middle Eastern music. In some of these musical traditions, it is the only wind instrument used. It is a very ancient instrument, with depictions of ney players appearing in wall paintings in the Egyptian pyramids and actual neys being found in the excavations at Ur. This indicates that the ney has been played continuously for 4,500–5,000 years, making it one of the oldest musical instruments still in use. It is a forerunner of the modern flute.

The ney consists of a piece of hollow cane or reed (ney is an old Persian word for reed–the reed comes from Arundo donax plant–with five or six finger holes and one thumb hole. Some modern neys may be made of metal tubing or PVC electrical conduit. Pitch differs, depending on the region and the finger arrangement. A highly skilled ney player can reach as many as three octaves, though it is more common to have several "helper" neys to cover different pitch ranges or to facilite playing technical passages in other maqamat.

Turkish Ney
In Turkish
Osmanlı dönemi müziğinin en önemli üflemeli çalgılardan Ney, insanoğlunun ürettiği belkide ilk çalgılardan biri olan ve kamıştan üretilmiş üflemeli çalgılarından olup, tarihin derinliklerinden gelmiş ilkel donanımlı bir çalgı olmasına karşın, insanı etkileyen uhrevi ve doğal bir sese sahiptir.

Kelime olarak kamış anlamına gelen Farsça nay sözcüğünden türemiştir. Ney üfleyenlere neyzen veya nayi denmektedir.

Ney sabit akortlu çalgılar arasında yer alır. Akorda, perdelerinin açkısı sırasında gelir ve öylece kalır.

Yapımında kullanılacak kamışın dokuz boğumlu olması gerekir. Kamışını içi boşaltılırak üretilen ney in en üstteki boğumu tam açılmaz ve yarım bırakılır. Ney e ses veren delikler (perdeler) üstten alta doğru boğumlara belli bir sıra ile dağılırlar. Ney de biri arkada olmak üzere toplam 7 delik bulunur.

Neyin ilk boğumu olan Boğaz boğumu üstünde yer alan çalgının üflenen ucuna genellikle manada boynuzundan yapılan ve başpare adı verilen bir başlık takılır. Kamışın her iki ucuna, çatlamasını önlemek için gümüşten birer yüzük (parazvane) geçirilir.

Ney, Sağ ve sol dize dayanarak belirli bir açıyla tutulur ve dudaklar başpareye hafifiçe yandan bastırılır. Pest seslere dem sesler denir. Türk müziğine özgü bazı ara sesler, bazı deliklerin yarım veya çeyrek açılmasıyla elde edilir. Başın eğilmesiyle veya açının değiştirilmesiyle bulunan perdeler de vardır. Kudüm ile birlikte Mevlevi müziğinin iki ana çalgısını oluşturan ney, çok uzun bir süreden beri dindışı müzikte de yaygın olarak kullanılmaktadır.

Değişik boyda neyler yapılmış ve bunlara pesten tize doğru, bolahenk, davud, şah, mansur, kız ney müstahsen, süpürde gibi özel adlar verilmiştir.

Album Title Length Bitrate
1 - Doğaç Vuslat 02:43 256
2 - Doğaç Gökkuşağı 05:27 256
3 - Doğaç Rüya 03:26 256
4 - Doğaç Mevlana 02:29 256
5 - Doğaç Buse 03:06 256
6 - Doğaç Gönül yolu 07:13 256
7 - Doğaç Seyyah 02:48 256
8 - Doğaç Sabır 04:29 256
9 - Doğaç Gökyüzü 01:58 256
10 - Doğaç Sebep 06:15 256
11 - Doğaç Şahadet 02:15 256
12 - Doğaç Seda 02:27 256
13 - Doğaç Semazen 02:00 256
14 - Doğaç Alem 03:36 256
15 - Doğaç Vefa 01:09 256


Part I
Part II

Pass/Şifre:AlTurkKaanSufi - Ney & Gitar -

From Turkiye

Sufi - Ney & Gitar -


more on
http://alturkkaan.blogcu.com
http://alturkkaan.blogcu.com/archive/