Subcategories

JPEGtoASCII v2.0.0

Posted By: rtu4ZHIt

JPEGtoASCII v2.0.0 | 0.73 MB


Программа для конвертирования ваших JPEG файлов в ASCII формат.

Convert any image file (not just JPEGs!) into blocks of text.