Tags
Language
Tags

«Angielski. Konwersacje dla początkujących – Słuchaj & Ucz się - Start talking Poziom A1-A2» by Dorota Guzik

Posted By: Gelsomino
«Angielski. Konwersacje dla początkujących – Słuchaj & Ucz się - Start talking Poziom A1-A2» by Dorota Guzik

«Angielski. Konwersacje dla początkujących – Słuchaj & Ucz się - Start talking Poziom A1-A2» by Dorota Guzik
Polski | ISBN: 9788380060821 | MP3@64 kbps | 2h 33m | 70.5 MB


Głównym celem kursu jest pokonanie „bariery” w mówieniu oraz opanowanie podstawowego słownictwa przydatnego w typowych sytuacjach. W kursie znajdziesz 64 tematy konwersacyjne, 80 ćwiczeń z lektorem, 120 sytuacji doskonalących wypowiadanie się, ponad 1100 słów, zwrotów i pełnych zdań do powtarzania. Wszystkie słowa i wyrażenia nagrane są z tłumaczeniami, co ułatwia korzystanie z kursu oraz pozwala szybko je opanować i utrwalić. To efektywna nauka, łatwa i dostępna dla każdego.
Nauka odbywa się w trzech etapach:
• Listen – nauka słów i zwrotów niezbędnych do prowadzenia rozmowy
• Repeat – powtarzanie i utrwalanie całych zdań i pytań w różnych sytuacjach
• Speak – odpowiadanie na pytania oraz samodzielne tworzenie zdań i pytań według instrukcji lektora
Materiał kursu
Lesson 1. Hello
Lesson 2. People
Lesson 3. Family and friends
Lesson 4. Everyday life
Lesson 5. The world around
Lesson 6. Travel
Lesson 7. Free time
Lesson 8. School
Lesson 9. Work
Lesson 10. Food and drink