Tags
Language
Tags

«Przyjaźń z Bogiem» by Henryk Wieja

Posted By: Gelsomino
«Przyjaźń z Bogiem» by Henryk Wieja

«Przyjaźń z Bogiem» by Henryk Wieja
Polski | ISBN: 5908219970693 | MP3@64 kbps | 2h 40m | 73.5 MB


Tematy wykładów: | Sługa czy przyjaciel | Według jakich kryteriów Bóg wypatruje przyjaciół? W jaki sposób Bóg definiuje przyjaźń z Nim? | Uwalnianie Bożego pokoju | Jak przyjaźnić się z Duchem Świętym i rozpoznawać Jego poruszenie? Jak uwalniać Ducha Pokoju i przemieszczać się tam, gdzie On sam chce się przemieszczać? | Być partnerem Boga | W jaki sposób Bóg chce bezpośrednio z nami rozmawiać? Jak poprzez post, modlitwę i ofiarność możemy działać w partnerstwie z Bogiem? | Szanowanie Bożych autorytetów | Bóg pragnie partnerstwa z ludźmi godnymi zaufania. Na czym polega posłuszeństwo Bożemu porządkowi?