Tags
Language
Tags

«Ręka Oberona» by Roger Zelazny

Posted By: Gelsomino
«Ręka Oberona» by Roger Zelazny

«Ręka Oberona» by Roger Zelazny
Polski | ISBN: 9789177356806 | MP3@64 kbps | 6h 14m | 171.3 MB


Potomkowie Oberona wciąż nie mogą dojść do porozumienia i nieustannie knują spiski mające wykluczyć ewentualnego następcę tronu. W wędrówce poprzez światy-cienie książę Amberu, Corwin, trafił do miasta na niebie Tir-na Nog`th. Ujrzał tam niepokojący zbiór znaków i wróżb, a także zdobył od ducha brata, Benedykta, niezwykłą mechaniczną rękę. Odegra ona teraz ważną rolę w walce z Klejnotem i jego właścicielem. Czy rozgrywki rodzeństwa o władzę w Amberze zostaną rozstrzygnięte? I kto tym razem przejmie dominację nad Cieniem?