Tags
Language
Tags

«Znaczenie przymierza Boga z Izraelem» by Emanuel Machnicki

Posted By: Gelsomino
«Znaczenie przymierza Boga z Izraelem» by Emanuel Machnicki

«Znaczenie przymierza Boga z Izraelem» by Emanuel Machnicki
Polski | ISBN: 5908219971249 | MP3@64 kbps | 7h 44m | 212.5 MB


Dowiedz się między innymi: Jakich aspektów dotyczyło przymierze Boga z Abrahamem? Jakie były jego skutki? Dlaczego ziemia jest nierozerwalnie związana z wypełnianiem się biblijnych, proroczych zapowiedzi o Izraelu? Z jakich powodów ziemia Izraela jest ważna dla wierzących w Mesjasza Jezusa Chrystusa? Jaka jest biblijna zależność pomiędzy Izraelem i Kościołem, i jakie jest tego znaczenie dzisiaj?