PingPong - The 5 Top Heros Of The World

Posted By: choomwalla
PingPong - The 5 Top Heros Of The World

jpg | 32 highquality pic | 3.3 MB

December 2006 Ranking
––––––––––––––-
1- Zhang Yining (CHN)
2- Guo Yan (CHN)
3- Wang Nan (CHN)
4- Li Jiu Wei (SIN)
5- Guo Yue (CHN)

http://www.ftp2share.com/file/14070/PingPong_The_5_Top_Heros_Of_The_World.rar.html