Tags
Language
Tags

«Anita & Televinken Trafiktrall» by Gullan Bornemark

Posted By:
«Anita & Televinken Trafiktrall» by Gullan Bornemark

«Anita & Televinken Trafiktrall» by Gullan Bornemark
Svenska | ISBN: 0685738910069 | MP3@64 kbps | 1h 08m | 31.6 MB


Anita och Televinken var ett svenskt barnprogram som startade i Sveriges Radio-TV 1964. Televinken var en marionett som sköttes av Ola Lundberg, som också gav dockan röst. Anita Lindman Lamm spelade tant Anita.

Temat har ofta varit att lära barn hur man skall bete sig i trafiken, och texterna var ofta skrivna av Gullan Bornemark.