Tags
Language
Tags

«Być uczniem Jezusa» by Mariusz Orczykowski

Posted By: Gelsomino
«Być uczniem Jezusa» by Mariusz Orczykowski

«Być uczniem Jezusa» by Mariusz Orczykowski
Polski | ISBN: 0408311115596 | MP3@64 kbps | 43 min | 20.0 MB


Kiedy Jezus powoływał Szymona Piotra na swojego ucznia, zastał go przy codziennych obowiązkach. Podobnie było z Mateuszem, który usłyszał: „Pójdź za mną”, pracując jako celnik. Oni bez zastanowienia rzucali wszystko i szli za nim. Spędzili z Jezusem 3 lata, a On uczył ich, jak się modlić, głosić Ewangelię i szukać zagubionych owiec – po prostu, przygotowywał ich na czas posługi i uczył życia, jakie się Jemu podoba. W jaki sposób dziś Jezus powołuje nas, swoich uczniów, i co ważnego chce nam przekazać? O tym mówił asystent kościelny Głosu na Pustyni, o. Mariusz Orczykowski.

Nagrania dokonano dnia 13.09.2017 podczas spotkania wspólnoty Głos na Pustyni.