Tags
Language
Tags

«Co się dzieje gdy się modlimy? - cz.11» by Charles R. Swindoll

Posted By: Gelsomino
«Co się dzieje gdy się modlimy? - cz.11» by Charles R. Swindoll

«Co się dzieje gdy się modlimy? - cz.11» by Charles R. Swindoll
Polski | ISBN: 0408311113509 | MP3@64 kbps | 55 min | 25.6 MB


Nigdy nie jesteśmy wyżsi, niż gdy klęczymy przed Bogiem.

Tylko… co tak naprawdę dzieje się podczas naszej modlitwy? Czy to możliwe, aby potężny i wszechmocny Bóg zmienił swoje zdanie pod naszym wpływem? Czy nasza modlitwa może zmienić przebieg konkretnej sytuacji?

Przyjrzyjmy się temu, w jaki sposób Abraham wstawiał się w modlitwie za Lotem i jego rodziną. Modlitwa ta miała miejsce w obliczu nieuchronnego sądu nad Sodomą i Gomorą. Sposób, w jaki modlił się patriarcha, daje wiele do myślenia. Istnieje ogromna różnica między zwykłym, zdawkowym poproszeniem o coś, a gorliwym zabieganiem o sprawy, które Bóg włożył nam w serce.

Niech postawa Abrahama pobudzi nas do szczerej i żarliwej modlitwy - o sprawy naprawdę ważne.