Tags
Language
Tags

«Dag Hammarskjöld - Att bära världen» by Henrik Berggren

Posted By: Gelsomino
«Dag Hammarskjöld - Att bära världen» by Henrik Berggren

«Dag Hammarskjöld - Att bära världen» by Henrik Berggren
Svenska | ISBN: 9789176514962 | MP3@64 kbps | 5h 26m | 149.5 MB


När Dag Hammarskjöld tillträdde som FN:s generalsekreterare möttes han med orden: "Välkommen till världens mest omöjliga jobb." Han var en kompromisslösning som förmodades vara en beskedlig och foglig byråkrat. Men till allas förvåning stod han i stället upp mot supermakternas politik och värnade med orubblig integritet de små nationernas intressen. Hans skicklighet, energi och principfasthet formade det moderna FN. Dag Hammarskjöld gjorde det omöjliga ämbetet möjligt.

I denna medryckande biografi framträder människan, ämbetsmannen och diplomaten Dag Hammarskjöld på ett sätt som kanske aldrig förr. Henrik Berggren berättar med skärpa och personlighet den fantastiska historien om ett liv som präglades av plikt och humanism - men också av stor ensamhet.

Omslagsformgivare: Patric Leo