Tags
Language
Tags

«Det omätbaras renässans : En uppgörelse med pedanternas världsherravälde» by Jonna Bornemark

Posted By: Gelsomino
«Det omätbaras renässans : En uppgörelse med pedanternas världsherravälde» by Jonna Bornemark

«Det omätbaras renässans : En uppgörelse med pedanternas världsherravälde» by Jonna Bornemark
Svenska | ISBN: 9789188869678 | MP3@64 kbps | 4h 52m | 134.1 MB


Detta är en bearbetad ljudboksversion av Jonna Bornemarks bok "Det omätbaras renässans : En uppgörelse med pedanternas världsherravälde"
En filosofisk kritik mot samtidens mätbarhetssamhälle
Vi lever i en tid av siffror och statistik med en övertro på att alla problem går att lösa genom att spalta upp, mäta och kvantifiera. När vårt förnuft bara handlar om att räkna blir såväl våra liv som samhället i stort alltmer omänskligt. Allt och alla blir siffror och det finns inget utrymme för omdöme eller eftertanke. Vi kan idag därför tala om ett pedanternas världsherravälde.
I Det omätbaras renässans gör filosofen Jonna Bornemark just det. I boken tar hon sig an allt från vårdkris och New public management till vår syn på konst och religion. Med hjälp av tre renässansfilosofer visar hon på möjliga utvägar till ett mer humanistiskt, levande och rent av magiskt liv.