Tags
Language
Tags

«Ditt inre liv. Krafter som styr din hälsa» by Mats Lekander

Posted By: Gelsomino
«Ditt inre liv. Krafter som styr din hälsa» by Mats Lekander

«Ditt inre liv. Krafter som styr din hälsa» by Mats Lekander
Svenska | ISBN: 9789178451104 | MP3@64 kbps | 35 min | 16.2 MB


Vi lever i en tid då allt fler lever allt längre och det är möjligt att leva i många år med kroniska sjukdomar. Samtidigt förväntar vi i hög grad en frånvaro av kroppsliga obehag. Kan vi förstå vad som gör att vi upplever vår hälsa som bra eller dålig? Om vi är friska, sjuka eller mittemellan?

I den här sammanfattade versionen av Ditt inre liv berättar Mats Lekander om sambandet mellan hjärna och immunsystem, om stress, sömn och vad det är som gör att vi känner oss sjuka eller friska. Han utforskar skärningspunkten mellan psykologi och biomedicin för att förstå just din hälsa.