Tags
Language
Tags

«En ny dag» by Lina Molander

Posted By: Gelsomino
«En ny dag» by Lina Molander

«En ny dag» by Lina Molander
Svenska | ISBN: 9789188739568 | MP3@64 kbps | 09 min | 4.3 MB


Lina Molander, NLP Master Practitioner och coach, bistår med kunskap,
fysisk och mentalt välbefinnande och energi, allt mästerligt paketerat i
denna vägledda meditation. Hon tar lyssnaren med på en resa från nyvaket
tillstånd till full energi på bara några minuter. I denna meditation får du
övningar som kan öka ditt välbefinnande, stärka din kropp och starta din
dag i fullkomlig glädje. Meditationen gör lyssnaren medveten om de olika
val vi ställs inför varje morgon när vi vaknar och sätter ett positivt lyster som
räcker hela dagen.
Lina Molander arbetar som coach och meditationsförfattare och påtalar ofta
vikten av fysisk och mental återhämtning för att kunna hitta närvaron i livet.
Hennes mission är att göra meditation tillgängligt för alla. Denna innovativa
vägledda meditation ger lyssnaren en kickstart på dagen och är till för alla
dem som söker efter ett lättsamt och glädjefyllt sätt att starta och
programmera dagen på.