Tags
Language
Tags

«Ewangelia według św.Łukasza» by Biblia 1000- lecia Pallottinum

Posted By: Gelsomino
«Ewangelia według św.Łukasza» by Biblia 1000- lecia Pallottinum

«Ewangelia według św.Łukasza» by Biblia 1000- lecia Pallottinum
Polski | ISBN: 9788388340017 | MP3@64 kbps | 2h 37m | 72.2 MB


Ewangelia, dosłownie ,,Dobra Nowina”, to cztery księgi kanoniczne. Autorami pierwszych trzech są: św. Mateusz, św. Marek, św. Łukasz. Te trzy ewangelie są nazwane ewangeliami synoptycznymi, bo wykazują między sobą dużo podobieństw. Autorem czwartej jest św. Jan. Jak powstały Ewangelie? Na początku miało miejsce ustne głoszenie przez Apostołów, skoncentrowane wokół głoszenia ,,Kerygmatu”, zwiastującego zbawczą śmierć i zmartwychwstanie Pana. Utrwalane były przez powtarzanie. Potem kiedy zaczęło brakować bezpośrednich świadków, zatroszczono się o spisanie tej tradycji. To księgi natchnione, spisane pod wpływem Ducha Świętego. Czasem się różnią w szczegółach, ale przesłanie zawsze jest takie samo. Przywoływanie słów Pana Jezusa i opis Jego życia zawierające orędzie zbawienia. Różnorodność w świadectwie ewangelistów tworzy harmonię czterech głosów o których Heraklit powiedział… ,,Cicha zgodność ma większe znaczenie, niż ta którą się manifestuje”…