Tags
Language
Tags

«Fiendens fiende» by Jan Guillou

Posted By: Gelsomino
«Fiendens fiende» by Jan Guillou

«Fiendens fiende» by Jan Guillou
Svenska | ISBN: 9789164230744 | MP3@64 kbps | 20h 38m | 567.1 MB


I Moskva fotograferar en svensk turist en man som ingen hade väntat sig finna där den svenska spionen i tjänst hos sina sovjetiska uppdragsgivare. Carl Hamilton beordras efter ett okonventionellt diplomatiskt uppdrag i Libanon till Moskva som militärattaché med en enda uppgift: att mörda en svensk medborgare.