Tags
Language
Tags

«Managing Workplace Stress» by Stephen Williams

Posted By: Gelsomino
«Managing Workplace Stress» by Stephen Williams

«Managing Workplace Stress» by Stephen Williams
Svenska | ISBN: 9789178450725 | MP3@128 kbps | 40 min | 36.8 MB


Förr eller senare tvingas varje chef att hantera stressproblem på sin arbetsplats. Managing workplace stress visar dig ett systematiskt sätt att ta itu med stress på arbetsplatsen. Huvudtanken är enkel: Först diagnos, sedan behandling.