Tags
Language
Tags

«Marshmallowtestet: Att bemästra självkontroll» by Walter Mischel

Posted By: Gelsomino
«Marshmallowtestet: Att bemästra självkontroll» by Walter Mischel

«Marshmallowtestet: Att bemästra självkontroll» by Walter Mischel
Svenska | ISBN: 9789178450091 | MP3@64 kbps | 33 min | 15.1 MB


Walter Mischels marshmallowtest räknas som ett av de viktigaste experimenten i psykologins historia. Testerna med förskolebarn på sextiotalet och framåt skulle bli starten på ett halvt sekels forskning kring självkontroll och uppskjutna belöningar. Med tiden bevisade Mischel att självkontroll inte är en förprogrammerad egenskap ut något vi alla kan lära oss. Med hjälp av olika strategier och tankeknep kan vi alla bli bättre på att kontrollera våra impulser, sträva efter långsiktiga mål och resa oss när livet känns motigt.