Tags
Language
Tags

«Tandooriälgen» by Zac O’Yeah

Posted By: Gelsomino
«Tandooriälgen» by Zac O’Yeah

«Tandooriälgen» by Zac O’Yeah
Svenska | ISBN: 9789185489237 | MP3@64 kbps | 13h 43m | 376.8 MB


Göteborg - några år in i framtiden. Klimatförändringar och ekonomiska omvälvningar har lett till en genomgripande ändring av världsordningen. Göteborg har döpts om till Gautampuri, staden har 20 miljoner invånare och är en del av den Sydasiatiska Unionen. Den omplacerade polisen, folktjänsteman Herman Barsk, arbetar i det svårt nedgångna Masthugget. En dag gör Barsk ett fasansfullt fynd på restaurang 'Tandooriälgen' han hittar de tandoorigrillade liken av fyra män