Tags
Language
Tags

«Thomas Pikettys Kapitalet i det tjugoförsta århundradet» by Jesper Roine

Posted By:
«Thomas Pikettys Kapitalet i det tjugoförsta århundradet» by Jesper Roine

«Thomas Pikettys Kapitalet i det tjugoförsta århundradet» by Jesper Roine
Svenska | ISBN: 9789178177899 | MP3@128 kbps | 30 min | 27.5 MB


Detta är en sammanfattad version av ”Thomas Pikettys Kapitalet i det tjugoförsta århundradet” av Jesper Roine, utgiven på Volante förlag 2014.
Tillväxten är det stigande TIDVATTNET SOM LYFTER ALLA BÅTAR – så lyder de tankegångar som har väglett både ekonomer och politiker under många år. Uttrycket betyder att marknadskrafterna med tiden jämnar ut ekonomiska klyftor och att tillväxten då kommer alla till del. Thomas Pikettys grundliga arbete konstaterar dock att så inte är fallet. De senaste decennierna har ojämlikheten tagit fart och starka ekonomiska krafter verkar för att klyftorna kommer att fortsätta öka. Jesper Roines sammanfattning av Kapitalet i tjugoförsta århundradet bidrar dessutom med ett svenskt perspektiv.

Storytel Brief – Stora idéer i kortformat