Tags
Language
Tags

«Zakorzenić się w Bogu - cz.9» by Charles R. Swindoll

Posted By: Gelsomino
«Zakorzenić się w Bogu - cz.9» by Charles R. Swindoll

«Zakorzenić się w Bogu - cz.9» by Charles R. Swindoll
Polski | ISBN: 0408311113486 | MP3@64 kbps | 45 min | 20.9 MB


Trzynaście lat ciszy. Tyle trwał okres, w którym Bóg ani razu nie przemówił do Abrama. Była to trudna szkoła cierpliwości i zaufania.

W końcu Bóg przerwał milczenie, otwierając w życiu patriarchy nowy rozdział. Zmienił jego imię na Abraham. Ustanowił znak przymierza - obrzezanie. Wreszcie, potwierdził wszystkie swoje niezwykłe obietnice dla Abrahama i jego potomków.

Abraham z wiarą przyjął Boże słowa i zastosował się do otrzymanych wytycznych. Jego postawa znamionuje osobę o głębokiej więzi z Bogiem. Szkoła ciszy nie poszła na marne.

Przyglądając się jego wędrówce wiary, możemy uczyć się, jak odcinać się od zgiełku cywilizacji, słuchać Bożego głosu, przelewać na Boga swoje obawy i z pasją realizować misję, dla której zostaliśmy stworzeni.