[eBook - Україна] Михайло Грушевський, «Історія України-Руси», 1-10 тт.

Posted By: vladko
[eBook - Україна] Михайло Грушевський, «Історія України-Руси», 1-10 тт.

Михайло Грушевський, «Історія України-Руси», 1-10 тт.

Ся праця має подати образ історичного розвою житя українського народу або тих етноґрафічно-полїтичних ґруп, з яких формуєть ся те що ми мислимо тепер під назвою українського народу, инакше званого „малоруським”, „південно-руським”, просто „руським” або „русинcьким”. Ріжнородність сих назв не має особливого значіння, бо покриває понятє само по собі ясне; вона цїкава тільки як характеристичний прояв тих історичних перемін, які прийшло ся пережити сьому народови. Його старе, історичне імя: Русь, Русин, руський, в часи полїтичного й культурного упадку було присвоєне великоросийським народом, котрого полїтичне й культурне житє розвинуло ся на традиціях давньої Руської держави.

Mylène Farmer - Avant que l'ombre - 2005

Posted By: vladko


MP3 | VBR | 102.6 Mb | French Soul

01-Avant que l'ombre
02-Fuck them all
03-Dans les rues de Londres
04-Q.I
05-Redonne moi
06-Pornographique