Tags
Language
Tags

CROWN Vietnam – Tháng mười 2021

Posted By: Shor
CROWN Vietnam – Tháng mười 2021

CROWN Vietnam – Tháng mười 2021
Tiếng việt | 142 pages | True PDF | 85.3 MB


Từ những xu hướng, những tác phẩm sáng tạo mới nhất trong hội chợ đồng hồ Basel và Geneva, cho đến những kiến thức cần thiết để tìm hiểu thế giới của nhưng chiếc đồng hồ cao cấp (haute horlogerie) thường gây khó hiểu – tất cả đều có mặt ở đây, cùng nhau đem đến sự hài lòng cho bạn.

More issues archive