Subcategories

Bellona - WBWD - Imperium u progu zagłady.Najazd Cymbrow i Teutonow

Posted By: Historyarm
Bellona - WBWD - Imperium u progu zagłady.Najazd Cymbrow i Teutonow

Bellona - WBWD - Imperium u progu zagłady.Najazd Cymbrow i Teutonow
Pawel Rochala | Bellona | 2004 | 257 pages | PDF | 22 Mb

Opisanie zmagań militarnych Cymbrów i Teutonów wydało mi się początkowo zamierzeniem tyleż intrygującym, co trudnym do realizacji, a to ze względu na problemy z weryfikacją dostępnych źródeł i materiałów historycznych, co zwykle grozi brakiem rzetelności badawczej. Bo jak o ludach, które, poza legendarnymi, praktycznie nie pozostawiły po sobie żadnych innych śladów, napisać książkę nieskładającą się Z samych zagadek bez odpowiedzi? Wszelako po bliższym poznaniu zagadnienia, okazało się, że dostępną materię da się wykorzystać i przełożyć na język współczesnej komunikacji.
Bellona - WBWD - Imperium u progu zagłady.Najazd Cymbrow i Teutonow