Tags
Language
Tags

«Colombes granne» by Tatiana de Rosnay

Posted By: Gelsomino
«Colombes granne» by Tatiana de Rosnay

«Colombes granne» by Tatiana de Rosnay
Svenska | ISBN: 9789186480660 | EPUB | 0.3 MB


En make som ofta är frånvarande. Ett yrke som inte låter henne förverkliga sig själv. En färglös vardag. Colombe Barou är en alldaglig kvinna. Hur skulle hon kunna föreställa sig vad som väntar henne i den förtjusande lägenheten där hon nyss har flyttat in? En okänd man på våningen ovanför har förklarat krig mot henne. Det är bara taket mellan henne och hennes värsta fiende.  Vilket pris är hon beredd att betala för att få tillbaka sin sömn och sin ostördhet? Med ett obevekligt scenario bygger Tatiana de Rosnay upp en stark psykologisk spänning. Genom att förlägga faran vid vår dörr väcker hon våra innersta fasor.