Tags
Language
Tags

«Vinnande mentorskap» by Charlotta Wikström

Posted By: Gelsomino
«Vinnande mentorskap» by Charlotta Wikström

«Vinnande mentorskap» by Charlotta Wikström
Svenska | ISBN: 9789177917151 | EPUB | 0.1 MB


Detta är en sammanfattad version av boken 'Vinnande mentorskap' av Charlotta Wikström utgiven av Ekerlids.

LEDARUTVECKLING FRÄMJAR lönsamheten. Ett effektivt sätt att utveckla goda ledare är att införa ett mentorprogram.
Chefer får det allt tuffare, i företagen liksom i skolan, i sjukvården och i andra verksamheter. De behöver utvecklas till trygga och mogna ledare med god självkännedom.

Att erbjuda ett chefsämne en mentor lönar sig på sikt troligen bättre än att skicka honom eller henne på kurser i ledarskap eller personlig utveckling. Chansen att nå varaktiga beteendeförändringar ökar.

En tydlig struktur ger mentorprogrammet en hög och jämn kvalitet. Mentor och adept går då systematiskt igenom centrala frågor om ledarskap och personlig utveckling, förankrade i adeptens verklighet.

Vinnande mentorskap är en praktisk handledning, ett stöd och en inspirationskälla för mentorer och för företag och organisationer som tänker starta mentorprogram. Med dess hjälp kan även ett litet företag med små resurser ha ett välstrukturerat mentorprogram.


Storytel Brief - Stora ideér i kortformat