Subcategories
Tags
Language
Tags

Sønnekår: En reise inn i Fars hjerte

Posted By: Grev27
Sønnekår: En reise inn i Fars hjerte

M. James Jordan, "Sønnekår: En reise inn i Fars hjerte"
Norsk | ISBN: 0994101686 | February 3, 2015 | EPUB | 208 pages | 646.45 KB

Den profetiske åpenbaringen om hva det betyr å ha sønnekår hos Gud vår Far, feier i dag fram over hele verden som en mektig flodbølge. Som ledd i denne åpenbaringen har vår himmelske Fars kjærlighet igjen fått sin rettmessige plass i kristenlivet. Far elsker deg, og enten du er mann eller kvinne kaller han deg til å komme inn i en ny erfaring av sønnekåret. Dette er hva Jesus kom for å gi deg del i – et tilbud om å leve i en vedvarende erfaring av å være elsket av Gud din Far, en kjærlighet han vil utøse i ditt hjerte på samme måte som Jesus selv erfarte det. - Oppdag Fars kjærlighet på samme måte som Jesus erfarte den. - Lær deg hvor viktig ditt hjerte er for alle sider av ditt åndelige liv. - Sørg for å få ryddet av veien alt som hindrer deg i å erfare Fars kjærlighet. - Grip visjonen om Guds store forløsningsplan for menneskeheten. - Finn fram til hvilen Bibelen lover alle troende. - Fryd deg i den overnaturlige friheten som står til rådighet for alle Guds sønner og døtre. ”Jeg ser fram til den dagen da vi skal få se sønner og døtre i sitt fulle uttrykk og i frihet reise seg fra alle verdens nasjoner, dagen da de skal demonstrere for alle hvem Gud er som person og i sitt vesen og sine gjerninger, dagen da de skal vandre som Jesus i denne sønderknuste verden.” - M. James Jordan