Subcategories
Tags
Language
Tags

Trender for idrettspsykologisk forskning i Skandinavia by Haugen, Tommy; Høigaard, Rune

Posted By: lengen
Trender for idrettspsykologisk forskning i Skandinavia by Haugen, Tommy; Høigaard, Rune

Trender for idrettspsykologisk forskning i Skandinavia by Haugen, Tommy; Høigaard, Rune
Norsk | 2018 | ISBN: N/A | 265 Pages | PDF | 1.88 MB

(other language)
Idrett og idrettspsykologiske prestasjoner er en viktig del av den skandinaviske kulturen. Psykologiske faktorer har vist seg å ha stor betydning for både deltagelse og prestasjoner i idrett. Idrettspsykologi handler om nettopp disse faktorene. I denne vitenskapelige antologien presenteres for første gang mangfoldet i den idrettspsykologiske forskningen i Skandinavia. Gjennom tolv kapitler illustrerer bidragsytere fra sentrale idrettspsykologiske forskningsmiljøer i Sverige, Danmark og Norge forskning på et vidt spekter av problemstillinger. Ved å publisere bidragene samlet som en Open Access-antologi ønsker forfatterne å nå forskere innenfor idrettspsykologi-feltet, idrettspsykologiske rådgivere og fagpersoner i alle de skandinaviske landene. Antologien vil også være interessant for alle som er interessert i idrett. Redaktører for boka er Tommy Haugen og Rune Høigaard, begge fra Institutt for folkehelse, idrett og ernæring, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder.