Subcategories

Luftwaffe - dzialania bojowe

Posted By: sawk2x
Luftwaffe - dzialania bojowe

Luftwaffe - działania bojowe
Lampart | 1998 | ISBN: 8386776404 | Polish | 217 Pages | PDF | 139,4 MB

Opracowanie przedstawia całokształt działalności lotnictwa niemiekiego od czasów Republiki Weimarskiej do zakończenia II wojny światowej. Dużym atutem książki są nieznane w większości w Polsce fotografie, przedstawiające samoloty, pilotów, znanych dowódców, ujęcia z działań bojowych i życia codziennego Luftwaffe.