Tags
Language
Tags

«Havets vargar» by Michael Tamelander,Jonas Hård af Segerstad

Posted By: Gelsomino
«Havets vargar» by Michael Tamelander,Jonas Hård af Segerstad

«Havets vargar» by Michael Tamelander,Jonas Hård af Segerstad
Svenska | ISBN: 9789187031564 | EPUB | 3.5 MB


I Havets vargar skildras de strider som ägde rum på havet under andra världskriget genom tio dramatiska episoder. Med utgångspunkt i enskilda personers öden och upplevelser ombord på såväl ubåtar som ytfartyg tecknar författarna även en bild av krigets större historiska drag. Michael Tamelander är militärhistoriker och har tidigare skrivit ett flertal böcker om andra världskriget. Jonas Hård af Segerstad är sjöofficer och har tjänstgjort på ubåtsjakt och minröjningsfartyg. Havets vargar är hans första bok.