Tags
Language
Tags

«Kränkning, diskriminering eller bara skitprat?» by Georg Frick

Posted By: Gelsomino
«Kränkning, diskriminering eller bara skitprat?» by Georg Frick

«Kränkning, diskriminering eller bara skitprat?» by Georg Frick
Svenska | ISBN: 9789177917755 | EPUB | 0.1 MB


Detta är en sammanfattad version av 'Kränkning, diskriminering eller bara skitprat?' av Georg Frick, utgiven av Frick Publishing.

FRÅGOR OM KRÄNKNINGAR är komplexa och det förekommer ofta olika verklighetsbeskrivningar.
Ibland är det svårt att bedöma vem som kränker vem.
Man kan resonera kring kränkningar utifrån två perspektiv, dels det psykologiska som bottnar i individens upplevelse och dels det arbetsmiljömässiga där juridiken är central.

I arbetslivet kan det vara svårt att dra gränsen mellan kränkning och arbetsledning. Som chef vet man inte alltid om man vågar agera som en tydlig arbetsgivare eller om detta kan uppfattas som kränkande. Och hur ska skyddsombudet agera i dessa frågor?
Kränkning, diskriminering eller bara skitprat? reder ut begreppen och förklarar också vad det finns för skillnader och likheter mellan kränkning utifrån arbetsmiljölagstiftningen och trakasserier utifrån diskrimineringslagstiftningen.

Storytel Brief - Stora idéer i kortformat