Subcategories
Tags
Language
Tags

Google Flutter | Dart ile IOS ve Android Geliştirme

Posted By: lucky_aut
Google Flutter | Dart ile IOS ve Android Geliştirme

Google Flutter | Dart ile IOS ve Android Geliştirme
Duration: 20h 19m | .MP4 1280x720, 30 fps(r) | AAC, 44100 Hz, 2ch | 9.92 GB
Genre: eLearning | Language: Turkish

Flutter Widget ları ve Dart Programlama dili ile hem IOS hem de Android için yazılımı kolayca öğrenin..

What you'll learn
Google Flutter ve Dart Programlama dilini öğreneceksiniz..
Tek bir proje ile aynı anda IOS ve Android için yazılım geliştireceksiniz…
Mobil cihazınızın bir çok özelliğini kodlayabileceksiniz..
SqfLite ile veritabanı ve CRUD (Create-Read-Update-Delete) işlemleri yapmayı öğreneceksiniz..
WhatsApp Klonu (sadece görüntü olacak fonksiyon olmayacak) yazabileceksiniz.?
Web API ve Web Servisleriyle JSON verileri paylaşabileceksiniz..
Google Firebase ile nasıl çalışılabileceğini öğreneceksiniz.
Widget ları çok iyi kullanmayı öğreneceksiniz.
Native kod nasıl çağrılır ve çalıştırılır?
Google Play Store da uygulama nasıl yayınlanır?
Tüm kod projelerini ve sunumları indirebileceksiniz..

Requirements
Biraz kodlama mantığı ve mobil yazılımlar hakkında bilgi veya merak gerekiyor..

Description
Google ın oluşturduğu ve aynı anda tek ortamda tek bir yazılım dili ile kodlama yaparak hem IOS hem de Android için NATIVE kod üretme kütüphanesi (SDK - Software Development Kit ve API) Flutter ile onun programlama dili Dart ı öğreneceksiniz.

Dart dilinin bu kurs için en gerekli kullanımını öğreneceksiniz. Ancak Flutter için en önemli konu Widget lar. Çünkü flutter tamamıyla widget lardan oluşuyor. Bunu size ne kadar kolay öğrettiğimi görecek ve başka hiç bir yerde Türkçe olarak bu detayda konunun anlatılmadığını da göreceksiniz..

Widget ları iyi bilmiyorsanız dart dilini ve komutlarını ne kadar iyi kullanırsanız kullanın hiç bir işe inanın yaramaz.

İşte bu kurs önce dart lininin en gerekli komut seti ve yapısı ile widget lardan başlangıç seviyesinde başlayacak ve yavaş yavaş ileri düzeye kadar gidecek..

Kursumuza gün geçtikçe gerekli ve başlangıçtan ileri düzeye kadar belli bir düzende konular eklenmeye devam ediyor. Her ders için kodlama kaynak kodları da indirilebilir. Ancak siz de mutlaka her ders için pratik kodlamalarınızı yapın ve çalışın. Göreceksiniz yazdıkça alışacak ve alıştıkça her detayı kavrayacaksınız.

Zaman içinde yeni eklemeler devam ediyor olacak.

Who this course is for:
Apple IOS ve Android i aynı anda tek bir programlama dili ile kodlamak isteyenler ..Mobil yazılımlara meraklı herkes..

More Info

Google Flutter | Dart ile IOS ve Android Geliştirme