Tags
Language
Tags

Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1450-1500

Posted By: Alex84
Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1450-1500

Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1450-1500
ISBN 8323108625 | 1998 Year | PDF | 25,2 Mb | 330 Pages


Monografia stanowi kontynuację i bezpośrednio wiąże się z wcześniejszym zbiorowym opracowaniem pod redakcją Andrzeja Nadolskiego (Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej, 1350-1450, Łódź 1990). Praca podsumowuje dotychczasowy stan wiedzy o uzbrojeniu, w tym także transporcie, produkcji i cenach militariów.
Wiek XVI przynosi w wojskowości polskiej nowe istotne zmiany, jak na przykład przeniesienie wysiłku zbrojnego z kierunku północnego na wschodni, co w znacznym stopniu odbija się również w zmianach w uzbrojeniu, w porównaniu z okresem wcześniejszym (II poł. XV w.).


pass: Sashok

(only RapidShare link in main post, please!)