Tags
Language
Tags

Differentiële diagnostiek in de interne geneeskunde: Handboek

Posted By: step778
Differentiële diagnostiek in de interne geneeskunde: Handboek

J.W.F. Elte, D. Overbosch, R.O.B. Gans, "Differentiële diagnostiek in de interne geneeskunde: Handboek"
2015 | pages: 513 | ISBN: 9036805538 | PDF | 3,7 mb

Voor het stellen van een juiste diagnose is een goede differentiële diagnose gebaseerd op anamnestische gegevens en bevindingen bij lichamelijk onderzoek essentieel. Daarbij is een consequente en systematische benadering noodzakelijk. Dit boek heeft zich vanaf de eerste druk, nu twintig jaar geleden, bewezen als een waardevol hulpmiddel bij dit proces.
 
In deze herziene editie komen opnieuw alle aspecten van de interne geneeskunde aan bod. Veel hoofdstukken zijn herschreven door nieuwe auteurs. Nieuw is dat aan de lever een apart hoofdstuk is gewijd; hetzelfde geldt voor somatisch onverklaarde klachten.  Zoveel als mogelijk is gebruik gemaakt van recente richtlijnen en standaarden.
 
In eerdere edities werden het handboek en het compendium apart uitgegeven. In deze vijfde herziene editie is ervoor gekozen tabellen en figuren alleen in het compendium aan te bieden en niet meer in het handboek op te nemen. Zo zijn de beide boeken slechts tezamen te gebruiken en complementair aan elkaar.
 
Differentiële diagnostiek in de interne geneeskunde is bedoeld voor huisartsen, internisten, studenten die co-assistentschappen lopen en voor arts-assistenten in opleiding tot internist of een aanverwant specialisme.
 

My Link