Tags
Language
Tags

«Jesus» by Sören Wibeck

Posted By: Gelsomino
«Jesus» by Sören Wibeck

«Jesus» by Sören Wibeck
Svenska | ISBN: 9789187031700 | EPUB | 6.0 MB


Det finns mycket skrivet om den mytologiske Jesus. Men vem var egentligen Jesus – den historiske personen? Jesus var inte kristen. Han var jude. Född, uppvuxen och verksam i en judisk miljö. Han predikade för judar och hans efterföljare var judar. Kristendomen uppstod först efter korsfästelsen. Till en början betraktades den som en judisk sekt – idag är kristendomen världens största religion. I Jesus. Jude, Rebell, Gud? skriver Sören Wibeck en kritisk biografi om den person som dominerat Västerlandets historia under 2 000 år. I boken presenteras och analyseras fakta om Jesus existens, politiska miljö, familjeförhållanden och död.