Subcategories
Tags
Language
Tags

Sport Ju-Jutsu: sport, motion och självförsvar (Repost)

Posted By: Oleksandr74
Sport Ju-Jutsu: sport, motion och självförsvar (Repost)

R. Carneborn, I. Sköld - Sport Ju-Jutsu: sport, motion och självförsvar
Sverige. Nacka Dojo | 2003 | ISBN: N/A | Swedish | 57 pages | PDF | 3.98 MB

Sport Ju-Jutsu (SJJ) är en modern Ju-Jutsustil som skapats av Ingemar Sköld, 8 dan, och hans elev Ricard Carneborn, 3 dan.
Innehåll:
Barn- och ungdomssystem.
Vuxensystem.
Dangraderingssystem.
Pedagogik för Sport Ju-Jutsu träning.
Träningsmetodik.
Mental träning.
Barn och ungdomars utveckling.
Första hjälpen vid idrottsskador.
Coaching i tio steg.
Ord- och teknikförklaringar.