Subcategories
JOIN NOW!
https://www.facebook.com/AvaxHomeLearning/ facebook.com/AvaxHomeLearning

The First 100 Japanese Kanji

Posted By: ksveta6
The First 100 Japanese Kanji

The First 100 Japanese Kanji: (JLPT Level N5) The quick and easy way to learn the basic Japanese Kanji by Eriko Sato Ph.D.
2008 | ISBN: 4805310081 | English, Japanese | 128 pages | EPUB | 15 MB

Read Japanese Today: The Easy Way to Learn 400 Practical Kanji

Posted By: ksveta6
Read Japanese Today: The Easy Way to Learn 400 Practical Kanji

Read Japanese Today: The Easy Way to Learn 400 Practical Kanji (Tuttle Language Library) by Len Walsh
2008 | ISBN: 4805309814 | English, Japanese | 192 pages | EPUB | 16 MB

A Treasury of Japanese Folktales

Posted By: ksveta6
A Treasury of Japanese Folktales

A Treasury of Japanese Folktales: Bilingual English and Japanese Edition by Yuri Yasuda
2010 | ISBN: 4805310790 | English, Japanese | 112 pages | EPUB | 83 MB

Nieuw in Nederland: Feesten En Rituelen in Verandering (Dutch Edition)

Posted By: lengen
Nieuw in Nederland: Feesten En Rituelen in Verandering (Dutch Edition)

Nieuw in Nederland: Feesten En Rituelen in Verandering (Dutch Edition) by Irene Stengs
Dutch | Apr. 2, 2012 | ISBN: 9089644059 | 238 Pages | PDF | 4 MB

Nieuw in Nederland: Feesten en rituelen in verandering levert een bijdrage aan het publieke debat over immigranten, cultuur en nationalisme. Het boek stelt het idee ter discussie dat in Nederland migrantenculturen bestaan met elk hun eigen traditionele feesten en rituelen. De onderliggende aanname dat migranten vastomlijnde gemeenschappen met eigen culturen vormen, wordt aan de hand van etnografisch onderzoek weerlegd.

Over het recht om wij te zeggen (Dutch Edition)

Posted By: lengen
Over het recht om wij te zeggen (Dutch Edition)

Over het recht om wij te zeggen by Kees Schuyt
Dutch | Sep. 30, 2009 | ISBN: 9089641661 | 226 Pages | PDF | 1 MB

De verhoudingen tussen generaties bij de aankomende vergrijzing en de groepstegenstellingen tussen meerderheid- en minderheidsgroepen in onze democratische rechtsstaat komen aan de orde. Over het recht om ‘wij’ te zeggen behandelt ook de wijze waarop de samenleving met deze tegenstellingen omgaat.

De kwestie Europa (Studies over Politieke Vernieuwing) (Dutch Edition)

Posted By: lengen
De kwestie Europa (Studies over Politieke Vernieuwing) (Dutch Edition)

De kwestie Europa by Jos de Beus
Dutch | May 18, 2009 | ISBN: 9089641351 | 208 Pages | PDF | 3 MB

Nederlandse en Europese beleidsvorming gaan steeds vaker hand in hand. Op welke wijze werkt dit door in het gedrag van de Nederlandse overheid, politieke partijen, belangenverenigingen en maatschappelijke organisaties? En hoe beïnvloedt hun handelen de publieke beeldvorming over Europa?

Europa in Nederland (WRR Rapporten) (Dutch Edition)

Posted By: lengen
Europa in Nederland (WRR Rapporten) (Dutch Edition)

Europa in Nederland (WRR Rapporten) (Dutch Edition) by Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Dutch | Aug. 9, 2007 | ISBN: 9053569960 | 166 Pages | PDF | 4 MB

De uitslag van het referendum op 1 juni 2005 over het Europees Grondwettelijke Verdrag legde op dramatische wijze de kloof bloot tussen politieke en publieke opinie als het gaat over Europese beleidsvorming. Tegelijk heeft het Grondwettelijk Verdrag laten zien dat nationale politici en bestuurders er niet in slagen te functioneren als adequate verbindingsschakels tussen 'Europa' en burgers.

Arbeidsflexibiliteit en ontslagrecht (WRR Verkenningen) (Dutch Edition)

Posted By: lengen
Arbeidsflexibiliteit en ontslagrecht (WRR Verkenningen) (Dutch Edition)

Arbeidsflexibiliteit en ontslagrecht by WRR
Dutch | Mar. 29, 2007 | ISBN: 9053569936 | 302 Pages | PDF | 2 MB

De economie verandert in een hoog tempo. Het scheppen en schrappen van banen die de economische dynamiek met zich meebrengt, vraagt een grote mobiliteit van mensen op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd staat het aanpassingsvermogen door de vergrijzing juist onder druk. Welke gevolgen heeft dit, met name voor de arbeidsmarkt?

Klassieke Sharia en Vernieuwing (WRR Webpublicaties) (Dutch Edition)

Posted By: lengen
Klassieke Sharia en Vernieuwing (WRR Webpublicaties) (Dutch Edition)

Klassieke Sharia en Vernieuwing (WRR Webpublicaties) (Dutch Edition) by M. S. Berger
Dutch | Dec. 20, 2005 | ISBN: 9053569049 | 102 Pages | PDF | 2 MB

Klassieke sharia en vernieuwing biedt een beknopte introductie op de 'sharia' of islamitische wetgeving. De twee belangrijkste delen van het boek behandelen de klassieke sharia en de vernieuwingen die in de tussentijd hebben plaatsgevonden.

Leren van de praktijk (WRR Verkenningen) (Dutch Edition)

Posted By: lengen
Leren van de praktijk (WRR Verkenningen) (Dutch Edition)

Leren van de praktijk by Marlie Hollands
Dutch | Sep. 27, 2006 | ISBN: 9053568719 | 246 Pages | PDF | 1 MB

In deze achtergrondstudie van het rapport Lerende Overheid staat empirisch onderzoek naar het oplossen van maatschappelijke problemen centraal. Wat betekent de Rotterdamse aanpak van achterstandswijken voor het gelijkheidsbeginsel?

Sharia En Nationaal Recht: Rechtssystemen in Moslimlanden Tussen Traditie, Politiek En Rechtsstaat (WRR Verkenningen) (Dutch Ed

Posted By: lengen
Sharia En Nationaal Recht: Rechtssystemen in Moslimlanden Tussen Traditie, Politiek En Rechtsstaat (WRR Verkenningen) (Dutch Ed

Sharia En Nationaal Recht: Rechtssystemen in Moslimlanden Tussen Traditie, Politiek En Rechtsstaat (WRR Verkenningen) (Dutch Edition) by Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Dutch | Dec. 23, 2005 | ISBN: 9053568417 | 243 Pages | PDF | 3 MB

Dat de sharia (islamitische wetgeving) van kracht wordt, boezemt sommigen hoop en anderen angst in. Deze fascinerende studie laat zien hoe de sharia in de praktijk functioneert. Daarmee biedt dit boek een nieuwe en stevige empirische basis voor een zinvol debat. Otto presenteert de conclusies van een brede vergelijkende studie over de sharia en nationale wetgeving in twaalf moslimlanden. Na een helder historisch overzicht, wordt per land de feitelijke wettelijke posities vergeleken met een sterke focus op staatsrecht, familierecht en strafrecht.

De Cirkel van Goede Intenties: De Economie van Het Publieke Belang (Dutch Edition)

Posted By: lengen
De Cirkel van Goede Intenties: De Economie van Het Publieke Belang (Dutch Edition)

De Cirkel van Goede Intenties: De Economie van Het Publieke Belang (Dutch Edition) by Coen Teulings
Dutch | Oct. 18, 2005 | ISBN: 9053568174 | 156 Pages | PDF | 1 MB

Wie het publieke belang wil onderbouwen en verdedigen, komt in een wirwar van argumenten terecht. Hoe erg is het dat de gezondheidszorg vrij gegeven wordt aan de krachten van vraag en aanbod, wat is nu werkelijk het publieke belang van de Betuwelijn, is het verstandig om de politie af te rekenen op resultaat, en dient milieuvervuiling tegen elke prijs bestreden te worden?

Schets van een beschavingsoffensief: Over normen, normaliteit en normalisatie in Nederland (WRR Verkenningen) (Dutch Edition)

Posted By: lengen
Schets van een beschavingsoffensief: Over normen, normaliteit en normalisatie in Nederland (WRR Verkenningen) (Dutch Edition)

Schets van een beschavingsoffensief: Over normen, normaliteit en normalisatie in Nederland (WRR Verkenningen) (Dutch Edition) by G. van den Brink
Dutch | May 24, 2004 | ISBN: 9053566635 | 215 Pages | PDF | 4 MB

Er wordt vaak gesproken over normvervaging en normverval. In deze derde WRR Verkenning laat cultuursocioloog Gabriël van den Brink echter zien, dat dit een eenzijdige interpretatie is van de werkelijkheid. Er is juist veeleer sprake van een ophoging van onze normen, waardoor we steeds hogere eisen gaan stellen aan het gedrag van anderen.

Waarden, Normen En De Last Van Het Gedrag (WWR Rapporten) (Dutch Edition)

Posted By: lengen
Waarden, Normen En De Last Van Het Gedrag (WWR Rapporten) (Dutch Edition)

Waarden, Normen En De Last Van Het Gedrag (WWR Rapporten) (Dutch Edition) by Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Dutch | Mar. 5, 2004 | ISBN: 9053566597 | 298 Pages | PDF | 2 MB

Verval van waarden en normen wordt dikwijls aangewezen als oorzaak van allerlei soorten ongewenst gedrag - van algemeen gebrek aan beleefdheid tot geweld in de trein. Maar wat zijn waarden en normen eigenlijk? Is er in onze samenleving nog wel sprake van gemeenschappelijke waarden? En geldt onze onvrede niet veeleer het gedrag van mensen, eerder dan de door hen aanvaarde waarden en normen?

Onzekere veiligheid (WRR Rapporten) (Dutch Edition)

Posted By: lengen
Onzekere veiligheid (WRR Rapporten) (Dutch Edition)

Onzekere veiligheid by WRR
Dutch | Aug. 28, 2008 | ISBN: 9053566198 | 208 Pages | PDF | 2 MB

De zorg voor fysieke veiligheid is met steeds meer onzekerheden omgeven. Nieuwe technologieën, maar ook de klimaatproblematiek, nieuwe infectieziekten en grote incidenten zoals de BSE-crisis, doen ons beseffen dat kennis over risico’s voor de samenleving beperkt is. De vormgeving van verantwoordelijkheid voor fysieke veiligheid moet daarom op een nieuwe leest worden geschoeid.