Tags
Language
Tags

Rosa Feola & Iain Burnside - Musica e Poesia: Liszt, Martucci, Pinsuti, Ponchielli, Respighi (2016)

Posted By: v3122
Rosa Feola & Iain Burnside - Musica e Poesia: Liszt, Martucci, Pinsuti, Ponchielli, Respighi (2016)

Rosa Feola & Iain Burnside - Musica e Poesia: Liszt, Martucci, Pinsuti, Ponchielli, Respighi (2016)
FLAC (Tracks) 24-bit/96 kHz | Official Digital Download | Time: 01:00:28
Classical | Opus Arte | ~ 944 Mb

~ Rosa Feola (soprano) & Iain Burnside (piano) ~