Subcategories

«The Best of Kodo»

Posted By: Alexpal
«The Best of Kodo»

«The Best of Kodo»
Genre: Japan Drums | 1994 | M&A Group | 320 kbps | CD-DA Source | 105 Mb | Incl. Covers and Examples


1. Lion 3:55
2. Trodori 7:18
3. Yumi-Ga-Hama 5:31
4. Zoku 10:21
5. Kazauta 4:32
6. Monochrome 14:28
7. Yu-Karak II 8:02
8. Yatai-Bayashi 7:33