Subcategories

Don Hồ - Dòng Đời (1995)

Posted By: TestTickles
Don Hồ - Dòng Đời (1995)

Don Hồ - Dòng Đời (1995)
MP3 CBR 320kbps | RAR | 123 mb
Genre: pop, V-pop

Dòng Đời is the 1995 CD by Vietnamese pop singer Don Hồ, not to be confused with the late Hawaiian singer Don Ho. This album features ten new songs plus two bonus tracks sung in English.

1. Tình Ðã Phai
2. Trái Tim Còn Lại
3. Thu Kỷ Niệm
4. Tình Yêu Lời Kinh Ðêm
5. Tình Em Băng Giá
6. Lữ Quán California
7. Dòng Ðời
8. Ðêm Huyền Diệu
9. Ðôi Bờ
10. Khi Con Tim Yêu
11. Caravan Of Life (Bonus Track)
12. My Child (Bonus Track)

Don Hồ - Dòng Đời (1995)